Bestuursleden

Evert Prijs

Voorzitter/waarnemend secretaris

Marcel Helmond

Penningmeester

Karen Voshol

Bestuurslid en Vice voorzitter

Bas van Leeuwen

Algemeen bestuurslid

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Linda Gomes

Coördinator Vrijwilligers

 

Peter Klausener

Coördinator Uitvaart West

Fijko van der Laan KTZ b.d.

Beschermheer