Doneren en belasting

Fiscaal

Haal het maximale uit uw giften

De aftrek van giften aan goede doelen kent fiscale beperkingen. Met de juiste voorbereiding profiteert iedereen maximaal van een gift. Ook u!

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar. Dat wil zeggen, in principe. Uw gift is alléén aftrekbaar als u daarvan een schriftelijk bewijs heeft. (bijvoorbeeld een bankafschrift). Naast schriftelijk bewijs is er nóg een belangrijke fiscale eis om uw gift te kunnen aftrekken: het goede doel waaraan u geeft moet een ANBI-verklaring van de Belastingdienst hebben. Zonder een ANBI-verklaring is giftenaftrek in elk geval niet mogelijk. Stichting Marine Uitvaartteam heeft deze ANBI status.

Drempel en maximum
Gewone giften die worden gedaan aan een ANBI zijn aftrekbaar voor zover ze hoger zijn dan de drempel. De drempel is gesteld op 1 procent van het zogenaamde ‘drempelinkomen’ met een minimum van 60 euro. Dat drempelinkomen is het inkomen in de boxen 1, 2 en 3 samen, na aftrek van hypotheekrente maar vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. Maximaal is 10 procent van het drempelinkomen als gift aftrekbaar. Bij fiscaal partners wordt de drempel berekend op basis van het gezamenlijke drempelinkomen, het minimum blijft dan nog steeds 60 euro.

TIP: Als u uw giften bundelt en ze niet elk jaar maar over een aantal jaar ineens betaalt, heeft u maar één keer ‘last’ van de drempel. Houd wel rekening met het maximum (10% van het drempelinkomen).


Periodieke gift
Als u onze stichting meerdere jaren achter elkaar financieel wilt steunen, doet u er goed aan te overwegen de gift periodiek te doen.

Fiscaal is een periodieke gift namelijk veel aantrekkelijker: u heeft geen last meer van de drempel of het maximum. Dat kan behoorlijk schelen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) drempelinkomen van 60.000 euro levert een periodieke gift (1% x 60.000 =) 600 euro méér aftrek op. Wel bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar dat bedrag te blijven geven. Het goede doel kan de gift dus opeisen, tenzij u tussentijds overlijdt. Het is overigens mogelijk in de overeenkomst tussen u en het goede doel vast te leggen dat de giften gestopt worden bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, faillissement van de ANBI en verlies van de ANBI-status. Voorwaarde is wel dat de schenker niet of nauwelijks invloed heeft op deze situaties. Werkloosheid door ontslag te némen is dus geen geldige reden om de giften te staken.

LET OP: De drempel en het maximum blijven voor de ‘gewone’ giften bestaan zolang u niet alles heeft omgezet in een periodieke gift. Zet dus al uw giften om in een periodieke gift als u maximaal van de fiscale voordelen wilt profiteren.